Archívum


20181211


meghívó


Mikulás 2018


20181120


20181111


12


201808112


20180811


Kedves Hívek!

A VI. 17én esedékes  mise elmarad.


20180614

 


20180606


201805192


20180518


20180510


20180503


20180426


20180404


201804042


201805172


20180517


20180223JPG

 


20180210JPG


20180207


2018120


2018Jan14

1211


20171119

ormeny


20171122


20171018


201709202Nyári miserend:

        július 16, 30,

        augusztus 13,27

                           Ákos atya

resdfg


Vasárnapi gondolatok

 • Június 11-én nem lesz Szentmise

(Nagytétényből a katolikus rádió közvetíti a Szentmisét 10 órakor)

 • június 25-én ünnepeljük Világosító szentGergelyt,
a mise végén ezüstmisés áldás lesz.

Ákos atya

201705223


20170523Az Élő rózsafüzér zarándoklatot hazánkért,
Budapestért, és a Budapest körül élőkért

2017. május 13-án, szombaton 9 szakaszban szervezzük meg már tizenegyedik alkalommal. A budapesti Élő Rózsafüzér Zarándoklat kilenc egyidejű gyalogos zarándoklatból áll, érintve városszéli plébániákat, kegyhelyeket, természeti és kulturális értékeket. Egy-egy szakasz kb. húsz kilométer hosszú. Információ: www.elorozsafuzer.hu

Az Élő Rózsafüzér zarándoklat szórólapját mellékletben küldöm. A reklámfilmünk felkerült a youtubra, ezen a linken elérhető, csak rá kell kattintani: https://www.youtube.com/watch?v=x3VlgrqpSkQ

 

Zarándoklati végpontokon, 19.00 órakor szentmise bemutatását vállaló főtisztelendő atyák:

 

 1. Esterházy László protonotárius, kanonok, esperes, plébános Máriaremete Kisboldogasszony Bazilika
 2. Dr. Beer Miklós püspök Fót Szeplőtelen Fogantatás plébánia templom
 3. Dr. Török Csaba MKPK Tv-referense, főiskolai tanár Kerepes Szt. Anna plébánia templom
 4. Dr. Székely János püspök Nagytétény Nagyboldogasszony plébánia templom
 5. Snell György püspök (Havanna) Pestlőrincen Szent László plébánia templom

 

Köszönettel és üdvözlettel

 

Dr. Boldvai József

szervező

06-20-9410-7315

Élő rózsafüzér: Csatolmány

20170417

weweggewg

9

2017


Képkivágás


meghívó2017

Felhívás!

 

 • Múzeumunk 2016.12.15.-től 2017.03.15.-ig  zárva tart.
 • A karácsonyi szentmise december 25-én 16órai kezdettel látható.
 • Január 1-jén, Mária Istenanyasága ünnepe. Szentmise 16 órakor.
 • Január 8-án Vízkereszt ünnep. Szentmise 11 órakor,

  A Szentmisét Krikor Robert Badichah atya, a római örmény katolikus szeminárium vicerektora mutatja be örmény nyelven.

  Az ünnepi Szentmiséhez kapcsolódóan Krikor atya az Örmény Katolikus Egyház ajándékát adja át az EMMI az üldözött keresztényeket segítő helyettes államtitkárságának. Az ajándék a szíriai Kessab városából származó,

ISIS által megsemmisített örmény katolikus templom szentségházának lőfegyverrel megrongált fedőlemeze.


Bécsi Zarándokút a Mekhitarista Templomba és Múzeumba

 

LAST MINUTE,  DEC. 10. szombat

Program:

 1. Indulás dec. 10. reggel 07:00-kor a XI. kerületből
 2. Érkezés Bécsbe kb 11:00-kor,
 3. Mekhitarista templom és múzeum látogatása
 4. Szabadfoglalkozás/séta/városnézés stb.
 5. Hazaindulás Bécsből: 16:00-kor
 6. Hazaérkezés: kb 20:00-kor Budapest XI. kerületbe

Költségek: buszút: 0,- Ft

Templom/Múzeum belépő kb 8 EUR.

Szervező: XI. Kerület Újbuda Örmény Önkormányzata

Jelentkezni lehet Emailben:  becs2016@post.com     címen vagy 16:00 óra után telefonon: 06 70 681 7000 számon Tóth Andrásnál


Becs zarandokut 2016


2


3


Névtelen2


Névtelen

 

 


2016.10.06 zongora koncert_B32 - net


A TEMPLOM VÉDŐSZENTJÉNEK BÚCSÚJA ÉS A SZENTKERESZT MEGÜNNEPLÉSE.

2016 szeptember 25-én ünnepeltük az ország egyetlen Örmény Katolikus Plébánia védőszentjének, Fogolykiváltó Boldogasszonynak a búcsú napját, amelyre meghívásunkra sok felnőtt és fiatal jött el. „Tarka nap” nevet adtunk annak a színes programnak, amelynek keretében méltóan emlékeztünk meg Védőszentünkről.
A gyerekek kézműves foglalkoztatásával kezdődött a program. Ezt követően az ünnepélyes örmény nyelvű szentmisét, 6 ministránssal és kórussal Krikor atya mutatta be. Mise után a kerti flekkenezésen és a kávézáson az egybegyűltek nagyon jól érezték magukat és szívesen hallgatták Kövér István és Dr. Issekutz Sarolta köszöntőjét és emlékeztetőjét az örmények múltjáról és jelenéről. Egy fiatalember ügyes bűvész trükköket mutatott be és más gyerekek is produkálták magukat. A programból kiemelkedik Mártonffy Miklós örökzöld dallamokból álló zongorajátéka, amely a műsort végig kísérte. Köszönetet mondunk neki ezért az önzetlen szórakoztatásért.

Ez a nap kettős ünnep volt, mert egyben az örmény katolikus liturgia nagy ünnepét, a Szent Keresztet is ünnepeltük. I. Ferenc pápa azt mondta a közelmúltban, hogy van, amit az örmény testvérektől tanuljunk, mert ők ismerték fel igazán a Szent Kereszt misztériumának lényegét. Az örmény katolikus liturgiában az örmény kereszt három ága a Szentháromságot jelképezi. Az örmény kereszten nincs rajta a megfeszített Jézus teste, amely ebben a puritánságában a Feltámadásban való hitet és reményt testesíti meg. Erről beszélt Krikor atya szentbeszédében.

Z.A.D.


KERESZTELÉS ÉS BÉRMÁLÁS

2016 szeptember 24-én, az ország egyetlen katolikus plébániáján, Krikor atya, a római XIII. Örmény Kollégium rektor helyettese egy héthónapos csecsemőt és egy 31 éves felnőtt fiatalembert keresztelt és bérmált, nagyon szép örmény nyelvű szertartás keretében.
Az örmény katolikus szertartás szerint – a római katolikustól eltérően – a keresztelés alkalmával a pap a bérmálás szentségét is kiszolgáltatja. A római katolikus rítus szerint a püspök bérmálhatja meg azokat, akik már voltak elsőáldozók és elérték 14-15. évüket.
Az örmény szertartás keretében a pap a csecsemőket egy kis kád vízbe meríti, a felnőttnek a fejére önti a keresztvizet.
Ez az örmény szertartás azért nagyon figyelemre méltó esemény, mert 340 évvel azután hogy Apaffy Mihály erdélyi fejedelem letelepedési engedélyt adott az őshaza irányából menekülő örményeknek, az ő leszármazottaik 14 nemzedéken keresztül a mai napig megőrizték az ősök kultúráját, liturgiáját és identitását.
Ebben a keresztelés és bérmálásban ez a hűség fejeződik ki.

Z.A.D.


„Tarka nap”
búcsú az örmény-katolikusoknál
(2016. szeptember 25.)

      Program:
 9.30 Gyerekeknek kézműves foglalkozás, mesesátor
10.30 A 15 éven belül kereszteltek találkozója
11.00 Ünnepi szentmise örmény nyelven (Krikor atya) kóruskísérettel
13.30 Kerti parti sütögetés, eszegetés
14.30 Gyerekek, fiatalok zenés műsora, (a Kapcsolat címein lehet jelentkezni)
15.30 Köszöntő, emlékeztető
15.45 Felnőtt zenés műsor. A nap folyamán lehetőség lesz az örmény múzeum megtekintésére is. A rendezvényt támogatja: Bp. II. ker. Örmény Önkormányzat, XI. ker. Örmény Önkormányzat, Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület és A Fővárosi Örmény Önkormányzat. A templom főbejárata feletti fedőkövezés 1975-re nem készült el, valamiért lemaradt (valószínű ok, túl bonyolult a fedkő alakja, és az íves kifaragási igénye). A templom búcsújára elkészítette a Laki Zrt., (támogató Zuglói Örmény Önkormányzat: Zárugné, Heim, Szongoth), és tulajdonképpen ezzel befejeződött a templom építése. A szentmise keretében, illetve utána, a templom építésének teljes befejezését jelentő kőburkolat felavatására kerül sor.

Kapcsolat:
Örmény Katolikus Lelkészség, Budapest, 1114 Orlay u. 6.
vagy: 06-70-408-2240
vagy: ormenykatolikus@gmail.com


1Emlékezzünk Kádár Dániel Antal atyára!

(Դանիել Անտոն կատարեան – Tániel Andon Gádárján,) OMechVind (*Szamosújvár, Belső-Szolnok vármegye, 1916. febr. 25.- †Budapest, 1988. aug. 14.): örmény mechitarista szerzetes pap. – 1936: filozófiai és teológiai tanulmányokat kezdett a bécsi rendházban. 1940. II. 11: szentelték pappá. 1944: Budapestre jött, Pungucz Vartanesz káplánja (Isztambulba készült, de a háború megakadályozta elutazását) akinek halála után a budapesti örmény-katolikus lelkészség vezetője.
1960-ban teológiai dr. Körülbelül 1500 zsidó származású személyt mentett meg az elhurcoltatástól, hamis okmányokat szerzett számukra, emiatt sokszor találkozott Raoul Wallenbergel is.


Meghívó!

Kedves Hívek!

Világosító Szent Gergely, védőszentünk búcsú napján 2016. június 12-én 11 órakor a Budapest XI. ker.  Orlay utca 6. szám alatti Örmény Katolikus Templomban ünnepi,  örmény szertartású szentmisén emlékezünk meg az örmény nép hittérítő apostoláról.

A szentmisét Krikor atya a XIII. Leó Kollégium (Róma) rektor helyettese mutatja be. A szentmisén közreműködik a Voskeberan énekegyüttes. A szentmisét agapéval zárjuk.
Mindenkit szeretettel várunk

Fülöp Ákos atya
plébániai kormányzó


Egyházi hírlevél

Fogjunk ölssze plébániánk jövőjéért!!!

Támogatóink száma – megértve felhívásunkat – fokozatosan gyarapodik. Nagyon szépen köszönjük a forintokat!
Az összefogásnak az anyagi támogatáson kívül még számos módja és lehetősége van.
Az összefogást jelenti és fejezi ki a miséken való részvétel, a bekapcsolódás a közösségi összejövetelekbe, részvétel a közös érték – épület, kert, stb. – szépítésébe, rendezésébe, takarításába, az egyházi esküvők és keresztelések Orlay utcába szervezésébe, a muzeális gyűjtemény látogatásába és a fiatal nemzedék, a barátok, ismerősök mindezekre történő figyelem felhívására.
Az örmény szertartások nagyon szépek és bensőségesek.
A Plébánia épületét élettel és szeretettel a hús-vér emberek tudják megtölteni. Jöjjenek és így alakul ki a jelen és a jövő összefogása.
Az anyagi támogatásokat bankszámlánkra juttassák el. OTP Bank Nyrt: 11707024-20005210

Budapest, 2016. május

Fülöp Ákos plébániai kormányzó
és Zakariás Antal Dirán, Kövér István, Heim Pál,
a gondnokság tagjai

Akikhez az összefogási felhívásunk most jut el először, tegyék lehetővé, hogy felvehessük velük is a kapcsolatot, küldjék el nevüket, címüket, telefon és e-mail adataikat.
Címünk: 1114 Budapest, Orlay u. 6.
Kérésre csekket küldünk.


Kulturális hírek

MEGHÍVÓ

2016.05.29.-i ZENEAGAPE-ra

Az Orlay u. 6 sz. alatti Örmény Katolikus Lelkészségen 12 órakor, a vasárnapi szentmise után,
Váralljay Fülöp virtuóz zongorajátékát élvezhetjük

Műsorán: Beethoven: D-dur, Pastorál szonáta (30 perc), Chopin Asz- dúr, hárfa etűd ( 5 perc)
Takács Jenő: Toccata (4 perc), Prokofjev : Romeo és Júlia – Lovagok tánca –( Montaguek
és Capuletek, 5 perc)
Az ifjú művész már járt nálunk. Budapesten született 1995. augusztus 22-én. Édesanyja révén örmény származású. Négy testvére van. Előzetes sikeres zongora tanulmányai után, 2015-től a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem hallgatója.
Aki eljön, igazi zenei élményben részesül és nem fog csalódni.
a Szervezők


Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén örmény nyelvű mise lesz.

2016. február 7-én, vasárnap, minden hívőnket szeretettel meghívjuk és várjuk templomunkba, a 11 órai szentmisére, az Örmény Katolikus Lelkészség XI. ker. Orlay u. 6. sz. alá.
Az ünnepélyes örmény katolikus szentmisét Krikor atya, a római XIII. Leó Kollégium rektor-helyettese mutatja be. A szentmisén közreműködik a Voskeberan kórus Nagy Ákos karnagy vezetésével.
40 nappal Jézus születése után Szűz Mária bemutatta gyermekét a jeruzsálemi templomban.
A jelenlévő agg Simeon Jézust a nemzetek megvilágosító világosságának nevezte. Innen ered a legrégibb szentelmény, a szentelt gyertya és a gyertyaszentelés szokása.

Gondnokság


Հայ Կաթողիկե Եկեղեցու Կաթողիկոս
Պատրիարք Գրիգոր-Պետրոս Ի Կապրոյանին
Ամենապատիվ Հոգևոր Տեր,

Բուդապեշտի Հայ կաթողիկե եկեղեցու, հոգաբարձուների խորհրդի և համայնքի անդամների անունից ջերմորեն շնորհավորում ենք Ձեր ծննդյան 81-րդ տարելիցի կապակցությամբ։ Մաղթում ենք Ձեզ քաջառողջություն և կորով՝ քրիստոնեական անաչառ հավատքի զորությամբ շարունակելու իրականացնել Ձեր բարձր առաքելությունը։
Մենք աղոթում ենք Տիրոջը, որ Սուրբ Մարիամ Աստվածածնի օգնությունը ուղեկից լինի Ձեզ և Ձեր վեհափառ գործունեության մեջ։

Լավագույն բարեմաղթանքներով՝

Ակոշ Ֆյուլյոպ,
Բուդապեշտի Հայ Կաթողիկե Եկեղեցու առաջնորդ
Զաքարիաշ Անտալ Դիրան,
Փալ Հայմ,
Իշտվան Կյովեր,
Հոգաբարձուների խորհրդի անդամներ

Նոյեմբեր, 2015
Բուդապեշտ


1

U.i.: Ez év május 23.-án XIX. Nerszesz Bedrosz örmény katolikus pátriárka, a Bíboros úr meghívására, a Genocídiúm 100. évfordulójára megemlékező szentmisét mutat be 18 órakor a Szent István Bazilikában. Kérjük, hogy híveidnek ismertesd ezt a rendkívüli eseményt, hogy minél többen résztvehessenek a szentmisén. Budapest, 2015. május 3.


A genocídiumi megemlékezés programja.

A Genocídium 100 éves évfordulója alkalmával 2015. április 24-én, pénteken, 17.30 órakor, az örmény mártíroknak tiszteletet adó és erre az alkalomra elkészült kereszteskövet – HACSKÁR-t — Rómából ideutazó Krikor atya szenteli fel. A megemlékező szentmise 18 órakor kezdődik és a szentmiséhez kapcsolva a mártírokra emlékező halotti szertartásra kerül sor. A misén az Imperatrix énekegyüttes is közreműködik. A mise után a meghívottakat szerény agapéra is meghívjuk.

GONDNOKSÁG

Kereszteskő 2015


A keresztkő állítás támogatói a 2014. évben.

FŐVÁROSI ÖRMÉNY ÖNKORMÁNYZAT IX., II., I., XI., XII., XIV., -KER. ÖRMÉNY ÖNKORMÁNYZATOK
ÉS A XI. KER. ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA
KÖSZÖNET ÉRTE.